View Zlatko Dimitrov's profile on LinkedIn Follow Me on Pinterest Instagram

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

ЗАЩО ДА СИ ЛИДЕР В ПРОДАЖБИТЕ Е ТОЛКОВА ВАЖНО
Лидерските качества и продажбите вървят ръка за ръка. Нека да споделя 10 причини, защо това е така:

1.Хората обичат да са около лидери. Ако искате да продавате ефективно, то вашите клиенти трябва да видят лидера във вас.

2.Проявата на лидерство вдъхва уважение. Клиентите ще ви препоръчват на други само ако ви уважават.

3. Демонстрирането на лидерски умения сближава. Клиентите биха се договаряли с търговци, на които могат да се доверят.

4.Лидерът гледа на нещата по друг начин. Когато се държите като лидер вие виждате нещата по различен начин и това ви прави по-способен да разберете как можете да помогнете на клиентите си.

5.Като лидер вие създавате доверие. Степента на доверието във вас определя нивото на вашия успех в продажбите.

6. Лидерите непрекъснато придобиват знания. Когато сте лидер, вие сте много по-възприемчиви и научавате нови неща. Продажбите изискват изключително прозрение не само за това, което се случва днес, но и за това какво може да се случи утре. Ако не  учате непрекъснато няма да бъдете в състояние да помагате на клиентите си.

7.Лидерите са по-малко емоционални и е по-малко вероятно да се подведат от прищевки. Лидерът няма да бъде неблагоприятно засегната от промените в емоциите на другите хора или от техните прищевки. По-скоро той знае как да се справят с тези ситуации по конструктивен начин.

8. Лидерите планират и се целенасочена. Клиентите обичат да се договарят с търговци които са подготвени. От друга страна, като търговец, когато сте целево ориентирани, ще бъдете в състояние да оптимизирате вашето време и ресурси.

9.Лидерите получават повече внимание. Успехът на търговеца се определя от поддържащия го екип. Търговец, който се възприема като лидер, ще получи много по-голяма подкрепа от екип за обслужване на клиенти и други лица, отколкото търговец, който не се разглежда като лидер.
10. Лидерите са по-успешни. Успелите хора са привлечени от успели хора. Колкото повече демонстрирате лидерство и успех, толкова повече ще имате отношения  с успели хора.


И накрая, да живеете живот, като лидер е далеч по-стимулиращо и вълнуващо от това да живее живот като последовател.

Прочетете още:

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

6 Съвета за използване на SMS в продажбите

Много търговски представители се питат дали е уместно да се използват SMS като средство за комуникация с клиентите си и с потенциалните такива.

Времената се променят и ако преди време отговорът на този въпрос е бил ‚никога‘, то днес бих казал, че използването на текстови съобщения е подходящо, но с определени условия.

Ето 6 съвета:

1. Текстовите съощения, при настоящите ви клиенти, определено са подходящи при положение, че клиентът ви ги използва и сте сигурни, че има номера ви записан в телефона си.

2. Никога (или почти никога) не използвайте SMS, за да осъществите контакт с потенциален клиент.

Казвам почти никога, защото в редки изключения, когато всички други методи са  били неуспешниТрябва да знаете със сигурност, че лицето, с което се опитвате да се свържите, използва активно текстовите съобщения и му изпратите кратък текст. 

Не забравяйте, че клиента до когото изпращате SMS трябва да разбере от кого е  той, така че трябва да се идентифицирате - име и фамилия!

3. Никога не изпращайте текстови съобщения до клиенти, за които не сте 100% сигурни, че използват текстовите съобщения в бизнеса. 

Много хора изпращат SMS само до членове на семейството и приятелии при тях бизнес SMS e неподходящ.

4. Винаги бъдете свръх предпазливи при отговорите си на бизнес SMS.

Не отговаряйте прекалено бързо. Помислете какво точно бихте искали да кажете.

5. Никоха не използвайте текстовите съобщения ако не ги харесвате или не ги използвате често.

6. Помнете, че човекът, с който комуникирате може да използва SMSно в крайна сметка, нищо неможе да замени директният разговора. Затова ги наричат текстови съобщения!

Надявам се тези 6 съвета да са ви полезне и да намерите най-добрият начин, за да се свързвате с вашите настоящи и бъдещи клиенти.

Прочетете още: